Tytuł artykułu: Wiatry huraganowe w 2008 roku w Zatoce Admiralicji, Wyspa Króla Jerzego, Antarktyda Zachodnia

Autorzy: WIERZBICKI, G.

Słowa kluczowe: wiatr huraganowy, stacja Arctowski, Zatoka Admiralicji, Wyspa Króla Jerzego

Streszczenie: Na podstawie obserwacji meteorologicznych prowadzonych przez autora na Polskiej Stacji Antarktycznej Arctowski w okresie od 22 marca do 31 grudnia 2008 stwierdzono zjawisko wiatrów huraganowych, które zostały zanotowane we wszystkich miesiącach badanego okresu – łącznie w ciągu 72 dni. Porównanie ze starszymi danymi meteorologicznymi ze stacji Arctowski i z brazylijskiej stacji Ferraz pozwoliło na stwierdzenie, że sytuacja taka pojawiła się trzeci raz w historii obserwacji meteorologicznych w Zatoce Admiralicji. Wiatry we wrześniu 2008 roku osiągnęły najwyższą prędkośc zanotowaną kiedykolwiek w tym rejonie: prędkość maksymalna 80 m/s, prędkość średnia w terminie obserwacji 32 m/s. Analiza map synoptycznych dowiodła, że 49% przypadków wiatrów huraganowych było związane z przejściem frontu chłodnego, a 29% przypadków z wysokim gradientem ciśnienia w układzie niżowym. Porównanie maksymalnych prędkości wiatru na stacji Arctowski i Ferraz uwypukla istotną rolę rzeźby Wyspy Króla Jerzego i lokalizacji punktów pomiarowych dla struktury wiatrów wewnątrz Zatoki Admiralicji. Wiatry huraganowe w 2008 roku utrudniały utrzymanie stacji badawczych w Zatoce Admiralicji i stanowiły istotny czynnik przyspieszający ablację lodowców Antarktyki Zachodniej.

Cytowanie w stylu APA: Wierzbicki, G. (2009). Wiatry huraganowe w 2008 roku w Zatoce Admiralicji, Wyspa Króla Jerzego, Antarktyda Zachodnia. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 18 (2), 47-55.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Wierzbicki, 2009), następne powołania: (Wierzbicki, 2009)

Cytowanie w stylu Chicago: Wierzbicki, Grzegorz. "Wiatry huraganowe w 2008 roku w Zatoce Admiralicji, Wyspa Króla Jerzego, Antarktyda Zachodnia." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 44 ser., vol. 18, nr 2, (2009): 47-55.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Wierzbicki 2009)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Wierzbicki_2009_PNIKS, author={Wierzbicki, Grzegorz}, title={Wiatry huraganowe w 2008 roku w Zatoce Admiralicji, Wyspa Króla Jerzego, Antarktyda Zachodnia.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN44/A6/art6.pdf}, year={2009}, volume={18 (2)}, number={44}, pages={47-55}}

Pełny tekst PDF


Go Back